ДЯКУЄМО вінничанам за довіру та любов! ДАРУЄМО 10% за кодом НВ10 (до 10.06.23) СВЯТКУЄМО 10 років з посмішкою 💋

Замовляйте за телефонами:

(096) (063) (066)
433-9-555

Публічний договір (оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про продаж товарів та надання послуг

Цей Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, Покупець приймає умови і порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, послуги доставки Товару і несе відповідальність за невиконання умов даного договору.

Продавець пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж Товарів та надання послуг через Веб-сайт Продавця будь-який особі, яка прийме дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт - прийняття Покупцем угоди в тому в вигляді, в якому вона представлена.

Веб-сайт - сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік Товарів та їх вартість за URL-адресою: www.smilefood.od.ua.

Замовлення – належним чином оформлена Покупцем електронна форма заявки щодо придбання окремих позицій з асортиментного переліку, загальна вартість обраних Покупцем Товарів, самі Товари, які обрав Покупець для придбання і доставки, також інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, інші примітки).

Кур’єрська доставка – послуга доставки Товару від Продавця до Покупця в заявлений термін.

Оператор колл-центру – представник Продавця, який приймає Замовлення.

Покупець - фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

Продавець - компанія, що реалізує Товар, представлений на Веб-сайті.

Публічна оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір куплі-продажу на визначених умовах, зазначених у Договорі.

Товар – продукти харчування, страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті, що реалізуються Покупцю з доставкою.

Треті особи – це особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання Замовлення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Даний Договір набуває чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.5. Зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту передачі Продавцем Покупцю Товару.

1.6. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений та згоден з умовами Договору, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на зберігання, передачу та обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товари, перелік яких зазначено у підтвердженому Продавцем Замовленні Покупця, а Покупець зобов'язується їх оплатити і прийняти в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Згідно з умовами цього Договору, Продавець зобов’язується передати Товар, відповідно до Замовлення Покупця в заявлений термін, а Покупець зобов’язується прийняти Товар і сплатити за нього певну грошову суму.

3.2. Продавець зобов’язується:

3.2.1. Не розголошувати будь-яку персональну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2.2. Продавати Товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору.

3.2.3. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.

3.2.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, який він замовив.

3.3. Продавець має право:

3.3.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

3.3.2. Продавець залишає за собою право змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

3.3.3. Вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд.

3.3.4. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем.

3.3.5. Змінювати термін доставки Товарів, які замовив Покупець, попередньо повідомляючи про такі зміни Покупцеві.

3.4. Покупець зобов’язується:

3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитися зі змістом даного Договору, а також умовами оплати і доставки на Веб-сайті.

3.4.2. Дотримуватись умов даного Договору.

3.4.3. Прийняти Товар в заявлений термін, оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання.

3.4.4. З повагою ставитись до персоналу Продавця.

 3.5. Покупець має право:

3.5.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.5.2. Вимагати заміни Товару, якщо якість такого Товару є значно нижчою від загальних стандартів, що виставляються до такої групи товарів.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 4.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на Веб-сайті шляхом додавання Товарів у вкладку «КОШИК» або усно у телефонному режимі за номерами телефонів, що вказані на Веб-сайті, попередньо ознайомившись з Правилами оформлення Замовлення.

 4.2. Після вибору переліку та кількості Товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Веб-сайті, Покупець заповнює дані у відповідній формі Замовлення, вказує форму оплати та вибирає опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ».

 4.3. Покупець може отримати Товар шляхом доставки або забрати Товар самостійно.

 4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання лише у тому випадку, коли:

 4.4.1. Покупець завершив дії щодо оформлення Замовлення на Веб-сайті, натиснув кнопку «Відправити», Оператор колл-центру у телефонному режимі зв’язався із Покупцем для підтвердження Замовлення та повідомив Покупця про те, що Замовлення було прийнято.

 4.4.2. Покупець оформив Замовлення Товару у телефонному режимі через колл-центр та Оператор підтвердив Покупцю те, що Замовлення прийнято.

 4.4.3. У тому випадку, якщо Оператор колл-центру не підтвердить Покупцю про прийняття Замовлення в роботу або Покупець відмовиться від оформлення Замовлення, таке Замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню.

 4.5. Покупець несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при оформленні Замовлення Товару.

5. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Продавець може надати Покупцю інформацію, що пов’язана з Товарами, оформленням та виконанням Замовлення.

5.2. Продавець не несе відповідальності за достовірність інформації про Товар, яка надана виробником такого Товару та який не виробляється саме Продавцем.

5.3. Продавець забезпечує наявність Товарів, які вказані на Веб-сайті, але у разі відсутності Товару, Продавець може виключити його з Замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця.

5.4. Продавець залишає за собою право відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів та/або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору

6. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивезення або скористатися послугами кур’єрської доставки.

6.2. Самостійне вивезення здійснюється Покупцем із місця видачі Замовлення, який зазначений Покупцем при оформленні Замовлення.

6.3. Режим роботи Продавця та час доставки вказані на веб-сайті. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.

6.4. Доставка Замовлення кур’єром здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним при оформленні Замовлення адресою.

6.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.

6.6. Доставка у віддалені райони міста обмежена. Детальніша інформація щодо території доставки вказана на Веб-сайті у розділі «Оплата і доставка».

7. ОПЛАТА ТОВАРУ

7.1. Сума Замовлення складається з загальної вартості замовлених Товарів.

7.2. Ціна Товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

7.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем готівковими коштами або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, при отриманні Замовлення або шляхом передплати у сумі, що відповідає ціні Замовлення. Передплата замовлення у повному обсязі здійснюється, якщо загальна сума Замовлення становить більше ніж 1500,00 гривень.

7.4. Продавець вправі надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

7.5. У разі запровадження податків та зборів, що не включаються у вартість Товарів (робіт, послуг), і підлягають оплаті Покупцем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до Замовлення і підлягатимуть оплаті Покупцем разом із вартістю замовленого Товару.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

9.2. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

10. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Оформлюючи Замовлення Товарів, Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, передачу і обробку (накопичення, зберігання, адаптації, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06. 2010 року № 2297-VI. Доступ до персональних даних Покупця мають лише ті особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого Замовлення за винятком випадків та в межах, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) витяг, використання, блокування, видалення, знищення персональних даних.

10.3. Покупець при оформлені Замовлення зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в обсязі, який є необхідним для купівлі Товару та надання послуг. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації за вимогою Продавця може бути приводом для відмови в продажі Товару.

10.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті в загальнодоступній формі.

10.5. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо попередив Покупця про фіксацію цієї розмови. Продавець гарантує не допускання спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупця третіми особами, які не мають відношення до виконання Замовлення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказано на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про Замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщенні на Веб-сайті є власністю Продавця.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення і діє до виконання всіх умов договору.

12.2. Веб-сайт може тимчасово призупинити роботу у зв’язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.

12.3. Продавець залишає за собою право на зміну цін та складу страв на свій розсуд, попередньо повідомляючи про це Покупця.

12.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

12.4. Дана версія Публічного Договору є поточною.

12.5. Зберігання електронних документів не передбачено.


viber_for_site.png Telegramm.png zvonok.svg oprosnik.svg